30. Zasedání Pacientské rady

 6. 12. 2023  —  27. 1. 2033, publikováno: 6. 12. 2023  

V prosinci se uskutečnilo již třicáté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Na zasedání byli pozváni hosté Mgr. Daniela Rrahmaniová (ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků) a Mgr. Jan Zapletal (ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním).


Předseda Pacientské rady Vlastimil Milata, přivítal všechny členy a hosty a představil program zasedání. Zasedání se věnovalo hlavně návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a lékové politice. Dále pan Milata informoval členy o mimořádném zasedání Pacientské rady, které je plánované na 9. ledna 2024.

Obsah zasedání:

Uvítání a představení změn programu

Zápis ze zasedání ( 155 kB)