31. mimořádné zasedání Pacientské rady

 9. 1. 2024  —  31. 1. 2034, publikováno: 9. 1. 2024  

Na začátku ledna proběhlo mimořádné zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví, které bylo avizováno na posledním zasedání v prosinci roku 2023. Na zasedání byl jako host přizván pan vrchní ředitel sekce legislativy a práva JUDr. Radek Policar.


Předseda Pacientské rady přivítal všechny přítomné členy a zahájil zasedání. Prvním bodem zasedání byly informace o chronicky nemocných pacientech ve školách, které představil vrchní ředitel sekce legislativy a práva Radek Policar.

Obsah zasedání:

Zápis bude zveřejněn po jeho zpracování.