Pacientské organizace se mohou do 2. 4. vyjádřit k návrhu evropských pravidel pro společné klinické hodnocení, včetně pravidel pro zapojení pacientů.

 18. 3. 2024  —  16. 3. 2034, publikováno: 18. 3. 2024  

V pondělí 18. března proběhla on-line veřejná konzultace k návrhu Implementačního aktu ke společnému klinickému hodnocení (součást HTA). Jde o první ze šesti takových aktů k Nařízení o HTA, které bude přímo účinné i v České republice.


Evropská komise vyhlásila online veřejnou konzultaci k návrhu prováděcího předpisu ke společnému klinickému hodnocení (JCA), který zavádí detailní pravidla procesu, včetně pravidel pro zapojení pacientů. Jde o jeden ze šesti předpisů k Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií (HTA), které bude účinné postupně od roku 2025. Vyjádření je možné zasílat do 2. 4. 2023 vyplněním formuláře na adrese Consultation process - Have your say. K tématu se dne 18. 3. konalo setkání v rámci Pracovní skupiny Pacientské rady pro dostupnost péče a úhrady. Prezentace jsou dostupné níže / na stánkách pacientskeorganizace.mzcr.cz. Organizace, které se chtějí zapojit do společné tvorby stanoviska mohou své podněty zaslat do 28. 3. na adresu jana.hlavacova@mzcr.cz. Konsolidovaná verze bude zaslána organizacím k využití dle uvážení 1. 4. 2024.

Podklady ke konzultaci ( 15 kB)

Prezentace ( 155 kB)