Nový předmět na lékařské fakultě s názvem „Péče orientovaná na člověka“

 21. 3. 2024, publikováno: 21. 3. 2024  

Ve středu 20. března proběhla přednáška na 3. lékařské fakultě UK k předmětu „Péče orientovaná na člověka”, jehož vznik koordinovala Šárka Liolia z Ministerstva zdravotnictví, oddělení podpory práv pacientů.

Jednalo se o ukázkovou přednášku pro studenty lékařských fakult, aby se dozvěděli více o formě i obsahu výuky a od příštího podzimního semestru si předmět zapsali. Tento předmět vznikl ve spolupráci s panem proděkanem pro studium, Davidem Marxem a bude postaven na kazuistikách pacientských organizací, nemocničního ombudsmana a workshopů na komunikaci.


První semestr nového předmětu „Péče orientovaná na člověka“, který byl vyučován na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy na podzim 2023, přinesl inovativní přístup ke vzdělávání budoucí generace lékařů. Tento kurz, sestavený ze tří obsahových celků, kladl důraz na rozvoj komunikačních dovedností a zdůrazňpval lidský aspekt lékařské profese.

Obsah seminářů byl pečlivě navržen tak, aby kombinoval teoretické poznatky s praktickými dovednostmi a zdůraznil klíčový význam péče orientované na člověka v kontextu moderního zdravotnictví. Jedním z hlavních pilířů této péče je spolupráce mezi zdravotníky a pacienty, a to i prostřednictvím pacientských organizací. Tato interakce umožňuje lékařům a zdravotníkům získat hlubší porozumění potřebám pacientů, což v konečném důsledku vede k poskytování kvalitnější péče.

Naším cílem bylo poskytnout studentům pohled na nemoc z perspektivy pacientů. Zatímco odborné znalosti lze získat z učebnic a odborných seminářů, pochopení, jak se s nemocí žije, přichází přímo od lidí, kteří s ní denně bojují,“ vysvětluje David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty.

Studenti měli jedinečnou příležitost diskutovat přímo s pacienty s různými onemocněními, což jim umožnilo nahlédnout do jejich každodenního života. Kazuistiky prezentované lektory z pacientských organizací, které se věnují např. duševním, vzácným, onkologickým onemocněním nebo poruchám či vadou sluchu, poskytly studentům konkrétní příklady života s nemocí

. „Na začátku byli studenti trochu nesmělí, možná i díky netradičnímu uspořádání učebny, ale s postupným předkládáním konkrétních příkladů z praxe se začali aktivněji zapojovat. Srovnávali jsme, jak se liší komunikace s rodiči, s teenagerem a s dospělým pacientem, a diskutovali jsme o tom, jaké drobnosti mohou motivovat pacienty k pozitivnímu přístupu k léčbě. Celkově považuji tento předmět za velmi prospěšný pro všechny zúčastněné strany,“ uvádí Jana Lacinová, ředitelka pacientské organizace Popálky, o.p.s., která pomáhá popáleným lidem.

Na kazuistiky pacientů navázal nemocniční ombudsman, který zprostředkoval pohled prostředníka mezi pacienty, jejich blízkými a zdravotníky a následně semestr uzavřely prakticky laděné semináře s mediátorkou, v průběhu, kterých si studenti osvojili komunikační dovednosti a způsoby řešení konfliktů.

Zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Dumitru Dutceac sdílel: „Po setkání s pacientkou s Alzheimerovou nemocí jsem si uvědomil, jak velký přínos pacientské organizace mohou mít ve zdravotnictví, hlavně u nemoci duševních a těch, kde velkou roli hraje duševní zdraví pacientů.“ Magdaléna Šrutová shrnuje: „Cítím opravdu velký přínos tohoto předmětu nejen pro mou budoucí kariéru lékařky, ale i pro můj osobní život. Jsem přesvědčena, že by podobnou edukací měl projít každý zdravotník, protože to může mít přímý vliv na zlidštění celého zdravotnického systému."

První semestr potvrdil očekávání, další plánování tohoto předmětu probíhá s důrazem na jeho neustálé zdokonalování. „Ministerstvo, fakulta i lektoři jsou pevně odhodláni přispět k posunu zdravotnictví směrem k větší empatii a lidskosti. Vzdělávání nové generace lékařů je jedním z klíčových kroků na této cestě,“ shrnuje Šárka Liolia z Ministerstva zdravotnictví, která vznik kurzu koordinovala. V rámci těchto snah ministerstvo podniká i další aktivity, jako je např. vydání komunikačních desater, propojování pacientských organizací a odborných lékařských společností nebo metodické vedení nemocničních ombudsmanů.

Předmět Péče orientovaná na člověka se opětovně objeví v nabídce v podzimním semestru 2024. Konkrétně 20. března se navíc v prostorách 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila přednáška, v rámci, které byla představena témata probíraná během semestru. Na setkání se představili zástupci pacientských organizací a mediátorka, kteří poskytli hlubší vhled do obsahu seminářů a podělili se o své cenné zkušenosti.