Příručka průvodce právy pacientů

publikováno: 22. 4. 2024  

Dovolte abychom vás informovali o nové příručce průvodce právy pacientů, která je ke stažení ZDE. Příručku zpracovali pracovníci Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.


Dovolte abychom vás informovali o nové příručce průvodce právy pacientů, která je ke stažení ZDE.

Každý z nás se někdy ocitne v roli pacienta, a proto je cílem tohoto průvodce seznámit nás s našimi právy v oblasti zdravotní péče a poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho úkolem je poskytnout lepší orientaci v komplexním světě zdravotnického práva a to prostřednictvím konkrétních příkladů situací, které můžeme v životě potkat.

Průvodce je členěn na tři části. První se zabývá obecnou legislativou ve zdravotnictví, základní terminologií, právy a povinnostmi pacientů a základními etickými principy ve zdravotnictví.

Druhá část se zaměřuje na základní práva a povinnosti při poskytování zdravotních služeb – např. na svobodnou volbu poskytovatele, postup lege artis, informovaný souhlas, zdravotnickou dokumentaci či povinnost mlčenlivosti.

Poslední, třetí část se věnuje specifickým problémům a životním situacím, s nimiž se běžně při poskytování zdravotních služeb můžeme setkat. Kupříkladu jde o pobyt pacientovi blízkých osob ve zdravotnických zařízeních, preventivní prohlídky, lékařskou pohotovostní službu, ukončení péče o pacienta, právní ochranu pacienta a další.

Pacientská práva na YouTube