33. Zasedání Pacientské rady

 21. 5. 2024  —  20. 7. 2034, publikováno: 21. 5. 2024  

V květnu proběhlo zasedání Pacientské rady. Jako host se zasedání účastnila Tereza Zvolská z Úřadu vlády, která představila Strategii rovnosti žen a můžu na léta 2021–2030, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 8. března 2021, jako komplexní rámec pro prosazování genderové rovnosti. Strategie obsahuje 8 kapitol, 26 strategických cílů, 124 specifických cílů a 434 opatření.

Dalším hostem na zasedání byl Martin Komenda vedoucí komunikačního a datového centra NZIS, který představil informační kampaň „První krok ke zdraví“ portálu www.nzip.cz, která bude oficiálně zahájena na tiskové konferenci 10. 10. 2024. 


Obsahem zasedání bylo:

Zápis ze zasedání ( 175 kB)