34. Mimořádné zasedání Pacientské rady

 18. 6. 2024, publikováno: 18. 6. 2024  

V červnu proběhlo mimořádné zasedání Pacientské rady, které se uskutečnilo ve forma on-line.


Hlavním cílem jednání byla prezentace nejnovějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále „ÚZIS“) k vzácným onemocněním a centrové léčbě.

Pacientské radě byl dále představen projekt propojení dat mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Důležitým bodem jednání byla prezentace materiálu ministra zdravotnictví s názvem „Strategické analýzy potřeb resortu zdravotnictví: koncepce podložená dostupnými daty“ a sběr zpětné vazby od pacientských organizací.

Zápis ze zasedání ( 191 kB)

Prezentace  ( 5453 kB)

Strategická analýza potřeb rezortu zdravotnictví