Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 22. 8. 2018, 15:30  —  22. 8. 2018, 18:00, publikováno: 6. 9. 2018  

Ve středu 22. 8. 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavním cílem jednání bylo sdílení informací o aktuálních návrzích změn systému úhrad v oblasti inovativní léčby mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci pacientů.


Vedoucí pracovní skupiny Anna Arellanesová informovala o přijetí priorit vydefinovaných na prvním jednání pracovní skupiny Pacientskou radou ministra zdravotnictví Usnesením č. 8 ze dne 16.5.2018.

Na jednání vystoupil náměstek ministra Filip Vrubel, který přítomné seznámil s činností Pracovní skupiny pro revizi systému cen a úhrad léčiv a informoval o konkrétních navrhovaných změnách týkajících se problematiky paragrafu 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, VILPů a orphanů. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová prezentovala současnou procesní stránku vstupu VILPů do systému úhrad. Po krátké závěrečné diskusi vyjádřili zástupci pacientů souhlas s prezentovanými kroky Ministerstva zdravotnictví ČR a zdůraznili svůj zájem nadále se podílet na dalším procesu přípravy změn ve vztahu k inovativní léčbě.

Fotogalerie