Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

 9. 10. 2018, publikováno: 15. 10. 2018  

V úterý 9. října proběhlo tradiční čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi. Zástupci pacientských organizací přivítal ministr Adam Vojtěch, který představil aktivity ministerstva v oblasti informování pacientů.


Náměstek pro legislativu a právo Radek Policar pak blíže rozvedl aktuální zapojení pacientů v procesech a orgánech ministerstva. Náměstkyně Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  Michaela Hofštetrová Knotková představila portál www.dekubity.eu , který se komplexně věnuje problematice proleženin. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ladislav Dušek představil jakými daty ústav disponuje a jak mohou posloužit pacientským organizacím.

Níže najdete záznam z celého setkání a prezentace.

Fotogalerie