První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 10. 1. 2018, publikováno: 17. 1. 2019  

Pracovní skupina se sešla ke svému prvnímu jednání z důvodu potřeby práce na novele z. 48/1997 Sb.  o veřejném zdravotním pojištění.


Zpracovatelé návrhu z ministerstva zdravotnictví představili členům pracovní skupiny časovou linii přijímání návrhu a další body týkající se legislativního řešení. Následovala plodná diskuze .

Zápis ze zasedání naleznete v příloze.

Fotogalerie