Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 8. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Dne 8. 1. 2019 proběhlo jednání pracovní skupiny ke zdravotnickým prostředkům. Přítomno bylo 16 členů včetně vedoucích pracovní skupiny – paní Ředinové a paní Faltýnkové. Jako host byl přítomen JUDr. Král.


V první části seznámila vedoucí OPP Jana Hlaváčová plénum se systematikou zapojování pacientů a se změnami, které se událi v souvislosti s ustanovením ministerské pracovní Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

V návaznosti nato pan Král popsal předpokládaný plán legislativních prací na další rok a také popsal mechanismy, které změnu provází. Následovala debata vedená paní Ředinovou a panem Králem, kdy zvláště pan Král komentoval jednotlivé návrhy pacientských organizací ke změně kategorizačního stromu. Jako výsledek debaty se ukázala nutnost doplnit a lépe zdůvodnit návrhy pacientských organizací a to tak, aby na jednání ministerské Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků měly návrhy šanci ke schválení.

Jednání se neslo v plodném duchu a proběhla celá řada podnětných a argumentačně bohatých debat.

Fotogalerie