Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

 16. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Národní informační systém zdravotnických prostředků zveřejnil přehled často kladených dotazů ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Tento přehled je dostupný na adrese: https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.


Ústavní soud svým Nálezem ze dne 30. května 2017 zrušil klíčová ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZoVZP“) upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Ústavní soud zrušil úhradovou regulaci tzv. poukazových zdravotnických prostředků (např. inkontinenční vložky, protézy, invalidní vozíky, sluchadla nebo glukometry a jiné pomůcky pro diabetiky). Konkrétně byla zrušena ta ustanovení, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v ekonomicky nejméně náročné variantě, kterou zdravotní pojišťovny zjišťují průzkumem trhu.

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela ZoVZP , která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Nová úprava zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

Národní informační systém zdravotnických prostředků zveřejnil přehled často kladených dotazů ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Tento přehled je dostupný na adrese: https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.