Dotační programy 2020

publikováno: 27. 9. 2019  

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny informace k dotačním programům pro rok 2020

V sekci "Občan/ Pacient", v záložce Dotace/ Státní rozpočet 2020 (http://www.mzcr.cz/obsah/vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_4054_1.html#) jsou k dispozici aktuální informace o vyhlášení dotačních programů pro rok 2020.

 


Pro rok 2020 došlo ke sloučení Programu grantové podpory (PGP) a  Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (PVP) do jednoho dotačního programu s názvem Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jedná se o zásadní změnu, která se promítla i do obsahu programu. Doporučujeme proto důkladně pročíst výzvu, metodiku a veškeré přílohy programu.