Ceny ministra zdravotnictví za rok 2019 a Mezinárodní den osob se zdravotním postižení

 3. 12. 2019, publikováno: 10. 10. 2019  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí dne 3. prosince 2019, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.


Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob ze zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je udělována osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice

Ceny budou předány na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, ve Španělském sále Pražského hradu.

Bližší informace o Cenách, možnostech a způsobech nominování naleznete na webových stránkách MZČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/nominace-na-ceny-ministra-zdravotnictvi-za-rok-2019-jsou-vyhlaseny_17810_1.html