Mimořádné zasedání Pacientské rady - duben 2020

 15. 4. 2020, publikováno: 15. 4. 2020  

Dne 15. dubna 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k mimořádnému, on-line zasedání. Hlavním tématem byla aktuální epidemiologická situace a s ní související otázky.

 


Prvním bodem jednání byly osobní ochranné pomůcky, způsoby zajištění jejich dostupnosti pro osoby s chronickým onemocněním. 

Dalším bodem jednání byla dostupnost zdravotní i sociální péče pro osoby s chronickým onemocněním i pro osoby se zdravotním postižením v době epidemie.

Následně se diskutovalo o způsobech fungování pacientských organizací zejména z pohledu jejich financování v době krize i v příštích obdobích. Diskutovalo se o možných způsobech financování pacientských organizací, jakými jsou např. dotace, Norské fondy apod.

Zápis ze zasedání bude doplněný po zpracování.