Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 23. 4. 2020, publikováno: 23. 4. 2020  

Dne 23. 4. 2020 se sešla Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému mimořádnému jednání.


V rámci on-line setkání se diskutovalo o aktuální epidemiologické situaci a s ní souvisejících problémech v oblasti zdravotně sociální.  Setkání se zúčastnili nejenom členové Pracovní skupiny, ale také členové Pacientské rady, zástupci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí a také zástupci dalších pacientských organizací a platforem.


Na úvod setkání seznámila vedoucí pracovní skupiny Ing. Jitka Reineltová účastníky se situací osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady.

V prvním příspěvku představila Agáta Jankovská, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu, činnost aliance a seznámila účastníky s výsledky realizovaného dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění aktuálních potřeb osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a osob pečujících. Paní Jankovskou podpořil pan Martin Šimáček z pozice experta na sociální oblast. S výsledky šetření se můžete seznámit v přílohách pod článkem.

Následující příspěvek byl věnovaný informacím o opatřeních MPSV, které představil Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV.

Za ministerstvo zdravotnictví se do diskuze zapojila náměstkyně MUDr. Alena Šteflová, která informovala o relevantních opatřeních MZ v tomto období.  Dále se diskutovalo o dostupnosti zdravotních a sociálních služeb pro osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením (otevření primárních respitních služeb, denních stacionářů, služeb pro rodiny s dětmi, připravenost zdravotnických zařízení).

Pracovní skupina přijala Usnesení k situaci osob s chronickým onemocněním a osob se zdravotním postižením v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady. Toto Usnesení bude předloženo Pacientské radě.

Zápis ze setkání bude vložen po jeho zpracování. 

AIP – výsledky šetření  ( PDF, 398 kB) 

AIP – opatření pro zmírnění dopadu  ( PDF, 142 kB) 

Fotogalerie