Evropská komise - výzva pro projektové granty

publikováno: 30. 4. 2020  

Evropská komise vydala novou výzvu pro projektové granty pro veřejné a neziskové subjekty pro podporu osob se zdravotním postižením. 


Evropská komise vydala novou výzvu pro projektové granty zejména pro veřejné a neziskové subjekty pro podporu osob se zdravotním postižením v důsledku nových výzev v oblasti zdraví a výzev v oblasti duševního zdraví spojených s krizí COVID-19.  

Žádat může konsorcium aspoň dvou partnerů. Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů v rámci této výzvy ze strany EU se odhaduje na 1 320 000 EUR. Požadovaný grant EU by měl činit v orientačním rozmezí 250 000 AŽ 500 000 EUR (a nesmí být nižší než 100 000 EUR).

Lhůta pro podání je 02/06/2020.

Další informace naleznete v následujícím odkazu:https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=596&furtherCalls=yes