Mimořádné zasedání Pacientské rady - květen 2020

 12. 5. 2020, publikováno: 12. 5. 2020  

Dne 12. května 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, mimořádnému on-line zasedání. Vývoj epidemiologické situace, mimořádná opatření a jejich postupné uvolňování. Těmto a dalším tématům bylo věnované setkání členů Pacientské rady a dalších partnerů.


V úvodu setkání vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který shrnul dosavadní vývoj epidemiologické situace a nastínil kroky ministerstva pro následující období.

V prvním příspěvku Mgr. Jan Vrbický z Ministerstva práce a sociálních věcí seznámil s aktuálními opatřeními v oblasti poskytování sociálních služeb. Dále představil plán rozvolňování zavedených opatření v sociálních službách. Podrobnější informace k sociálním službám a jejich dostupnosti jsou k nalezení zde:  https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

O relevantních opatřeních Ministerstva zdravotnictví k současné epidemiologické situaci a plánu rozvolňování těchto opatření promluvila Mgr. Jana Hlaváčová z Oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví. Komplexní informace k uvolňování opatření jsou k dispozici zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

Mgr. Hlaváčová dále představila připravovaný společný postup MZ a MPSV v oblasti ochrany zranitelných skupin. Mezi oblasti, které by měl tento společný postup zahrnovat patří zejména dostupnost zdravotní a sociální péče, péče o duševní zdraví, prevence nákazy a další oblasti.

MUDr. Helena Šebáková seznámila účastníky setkání s Pracovní skupinou k péči o osoby s chronickým onemocněním v době COVID a jejími výstupy. Jednou z oblastí, kterou se pracovní skupina zabývá je oblast duševního zdraví, o výstupech v této oblasti pohovořila MUDr. Dita Protopopová.

V posledním příspěvku setkání byli účastníci informováni o možnostech financování pacientských organizací a nově vyhlášených výzvách nadace OSF, Evropské komise a Fondů EHP a Norska.