Nadace OSF - grantové výzvy pro neziskové organizace

publikováno: 21. 5. 2020  

Česká Nadace OSF vyhlašuje další výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy. 


Grantová výzva – advokační práce

Vyhlášené výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy jsou zaměřené na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci. 

Žádat mohou všechny nestátní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů, a to bez ohledu na to, zda získaly či nezískaly grant z programu Active Citizens Fund. 

Cílem je poskytnout podporu  45 organizacím, neformálním iniciativám v oblasti advokační práce v letech 2020 – 2022. 

Co díky konzultacím získáte

Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji přesvědčovat politiky a političky? Chcete vědět, jak co nejúspěšněji do společenských témat vtahovat veřejnost? Prostě a jednoduše, věnujete se advokační práci, vedete nebo chcete vést advokační kampaně? Jestli ano, pak jsou tyto konzultace vhodné právě pro vás.

Konzultace vám pomohou: 

Další informace naleznete zde https://osf.cz/grant/vyzva-na-poskytnuti-advokacnich-konzultaci/

Grantová výzva programu Stronger Roots 

Grantová výzva programu Stronger Roots se zaměřuje na posílení sítí, koalic a platforem, střešních organizací či jiných společných iniciativ neziskových organizací.

Jde o podporu českých, slovenských a maďarských sítí neziskových organizací, jež chtějí získat nové členy nebo partnery z neziskového sektoru, byznysu či politiky a dokáží překlenout názorové rozdíly a spolupracovat na řešení problémů.  

Ve výzvě mohou žádat o podporu na tzv. transverzální spolupráci, tedy na projekty, v nichž osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly. Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci.

Grantová výzva je dvoukolová – v prvním kole podávají žadatelé jen stručný online koncept v angličtině. Uzávěrka pro zaslání konceptu je 9. června 2020 ve 13:00. 

Další infomace najdete zde https://osf.cz/grant/grantova-vyzva-programu-stronger-roots-posileni-siti-koalic-a-platforem-neziskovych-organizaci/