12. zasedání Pacientské rady

 3. 3. 2020, publikováno: 3. 3. 2020  

Dne 3. března 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, již dvanáctému zasedání. Na setkání se diskutovalo o problematice nedostupnosti léčiv na českém trhu. Dalším tématem bylo znění definice pacientské organizace.


První bod setkání byl věnovaný nedostupnosti léčivých přípravků. Náměstek Filip Vrubel mezi příčiny nedostupnosti zařadil výpadky dodávek léčiv na úrovni výrobců léčiv, zejména pak např. závady v jakosti, globální nedostatek suroviny, cenovou politiku a další. Za další příčinu označil reexport léčivých přípravků a dále také logistické neefektivity v dodávkách do lékáren. Vysvětlil princip Emergentního systému a myšlenku povinnosti výrobce provozovat tento emergentní systém.

V dalším příspěvku informovala Mgr. Anna Konopásková z oddělení podpory práv pacientů o aktuálním stavu koncepčního materiálu Zdraví 2030. Přiblížila účastníkům, jak se bude, dle tohoto materiálu rozvíjet péče o zdraví v následujícím desetiletí.

Mgr. Jana Hlaváčová z oddělení podpory práv pacientů seznámila s návrhem definice pacientské organizace. Objasnila mechanizmy konzultací s odbornými útvary na ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím kterých probíhá tvorba definice pacientské organizace.

V následujícím příspěvku seznámila MUDr. Alena Šebková členy Pacientské rady se situací v systému vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost. Vysvětlila současný vzdělávací model lékařů během specializačního výcviku v oboru pediatrie. Nastínila témata budoucích potřebných diskuzí jakými jsou úbytek lékařů, vysoký věk lékařů a s tím související ukončování praxí v dohledné době.

Zápis ze zasedání ( 184 kB)