Pracovní setkání na téma „legislativní definice pacientské organizace“

publikováno: 15. 6. 2020  

V pondělí 15. června se na půdě Ministerstva zdravotnictví (MZ) sešli zástupci pacientských organizací a dalších institucí a Oddělení podpory práv pacientů. Jednali zejména o legislativní definici pacientské organizace.


Účastníci setkání jednali zejména o legislativní definici pacientské organizace, která by se měla promítnout do novelizovaného zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) a zákona o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.), což jim nově umožní účast v procesech, které mají dopad na jejich práva a zájmy.

Pacientské organizace jako zástupci pacientů, uživatelů péče, neměly historicky své místo u jednacích stolů, kde se diskutovaly otázky přímo dopadající na jejich zdraví a životy. K systémovému zapojení na Ministerstvu došlo v roce 2017 se vznikem Pacientské rady ministra zdravotnictví a komplexního mechanismu zprostředkování účasti pacientů na pracích MZ. Kromě Pacientské rady jakožto stálého poradního orgánu ministra zdravotnictví začaly fungovat pracovní skupiny, které se detailněji věnují problematice různých skupin pacientů. Na pravidelných jednáních se tak schází pospolu u stolu obě strany: Ti, kteří zastupují pacienty s různými diagnózami a postižením, a ti, kteří se jim snaží na „úřední“ půdě zprostředkovat pomoc.

K tomu, aby se pacientské organizace mohly účastnit procesů i mimo Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně v zákonem upravených procesech, je však třeba jejich zakotvení na zákonné úrovni. Při jejím návrhu MZ vycházelo z příkladů dobré praxe v zahraničí i studia situace pacientských organizací v ČR a konzultací s nimi.

Pacientské organizace s oprávněním účastnit se zákonem definovaných procesů by měly být prokazatelně vedeny a řízeny pacienty nebo osobami, které o ně pečují, a vyvíjet činnost v oblasti pomoci pacientům a/nebo ochrany jejich práv a zájmů. Organizace by měla být transparentní a nezávislá, tzn. zveřejňovat na svých webových stránkách svou účetní závěrku a zdroje financování, a současně by měla v dané oblasti působit alespoň 12 měsíců.

Následovala diskuze, kdy se zástupci pacientských organizací vyjadřovali k uvedeným návrhům, zejména k právní formě a kritériím budoucí podoby organizace. Debata byla intenzivní a věříme, že podněty, které zazněly, posunou pojetí organizace opět o krok dál.