Páté setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 25. 6. 2020, publikováno: 25. 6. 2020  

Dne 25. června 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro duševní onemocnění ke svému pátému jednání.

Hlavním bodem jednání byla diskuze o směřování a prioritách pracovní skupiny.


V úvodu setkání seznámila vedoucí pracovní skupiny paní Barbora Lacinová členy skupiny s návrhem priorit skupiny. V sedmi bodech popsala jednotlivé oblasti, kterými by se skupina v následujícím období měla zabývat. Tento dokument bude předmětem dalších diskuzí se členy pracovní skupiny i s členy Pacientské rady.

V následujícím příspěvku Doc. MUDr. Martin Andres pohovořil o aktuálním dění v reformě psychiatrické péče, připomněl její cíle.  Detailněji se věnoval transformaci psychiatrických nemocnic, popsal vývoj v projektu Centra duševního zdraví (CDZ), popsal také situaci v rámci ambulantní i akutní péče. Prezentaci najdete níže pod příspěvkem.

Pan Josef Závišek ve svém příspěvku představil požadavky pro 2. jednání Rady vlády pro duševní zdraví (RVDZ), které předkládá Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s. (SPDN).  Jako jeden z nejdůležitějších požadavků pan Závišek označil požadavek na ustanovení nezávislé kontroly u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné.

Zápis ze setkání bude vložen po jeho zpracování

Fotogalerie