Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2020

publikováno: 17. 7. 2020  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2020.  


Slavnostní předání ceny je plánováno na 29. září 2020 od 18:30 hodin v Národním divadle v Praze. Součástí slavnostního předání Ceny Makropulos je i divadelní představení Sen čarovné noci v režii Davida Špinara.

Cena Makropulos 2020 je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. 

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů, dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos 2020 je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena městu, obci nebo nestátní neziskové organizaci České republiky (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby). Cena není určena pro fyzické osoby.

Cenu Makropulos 2020 tvoří umělecký předmět (skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji) symbolizující zaměření ocenění a peněžní šek v hodnotě 300 000,- Kč. 

Návrhy na udělení Ceny Makropulos 2020 mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Ministerstvu zdravotnictví je možné zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2020 písemně do 20. srpna 2020, a to na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00  Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.