Páté jednání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

 22. 7. 2020, publikováno: 30. 7. 2020  

Dne 22. 7. 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému pátému jednání.


V prvním příspěvku seznámila Agáta Jankovská výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) členy pracovní skupiny s průběhem a závěry červencové schůzky, která se konala na Ministerstvu zdravotnictví (MZ). Schůzky se kromě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zúčastnili i další zástupci MZ z odboru zdravotní péče a také zástupci AIP. Hlavním tématem schůzky bylo informovat zástupce ministerstva o výsledcích realizovaného dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění aktuálních potřeb osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a osob pečujících.

V další části setkání Ing. Mgr. Venuše Škampová nastínila plánované kroky ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče, zejména pak péče dlouhodobé. Členové pracovní skupiny diskutovali o aktuálních otázkách zdravotně sociální problematiky, vedoucí Ing. Jitka Reineltová zdůraznila potřebu spolupráce a součinnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dalším hostem byla Mgr. Markéta Vanclová z odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních služeb, která informovala o připravovaných opatřeních Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zejména pak v souvislosti s případnou další vlnou pandemie COVID-19.

V následujícím příspěvku představila Mgr. Vladimíra Tomášková z AIP myšlenku vzniku kontaktních míst pro osoby s vyššími nároky na podporu a péči. Myšlence vzniku kontaktních míst předcházely diskuze mezi uživateli zdravotních i sociálních služeb, Mgr. Tomášková nastínila průběh i výsledky této diskuze.

 

Zápis ze setkání bude vložen po jeho zpracování.

 

 

 

Fotogalerie