Souhrny k hodnotícím zprávám

publikováno: 9. 9. 2020  

Souhrny k hodnotícím zprávám vytipovaných správních řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady jsou dostupné na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje od 1.9. 2020 "Souhrny k hodnotícím zprávám" vydaných ve vytipovaných správních řízeních zahájených na žádost o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely - viz odkaz níže. Ústav tyto Souhrny publikuje za účelem snadnějšího přístupu široké veřejnosti k základním údajům o hodnocených léčivých přípravcích v uvedených správních řízeních. Pojmem „vytipovaná“ správní řízení se v tomto kontextu rozumí ta řízení, která by mohla být pro širokou i odbornou veřejnost důležitá z pohledu řešené odborné otázky (žádost o stanovení úhrady pro novou léčivou látku, žádost o stanovení úhrady pro novou indikaci, žádost o významnou změnu podmínek úhrady).

Podrobnější informace najdete na internetových stránkách SÚKL. 

http://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hodnoticim-zpravam-vytipovanych-spravnich-rizeni

http://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hodnoticim-zpravam-2020