Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat

publikováno: 11. 9. 2020  

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat č. 1 a 2 v rámci programu Zdraví podpořeného z EHP fondů 2014-2021.


Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají záměr vyhlásit Výzvy pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 1 a 2 ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Výzvy pro předkládání žádostí o grant do MGS budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

Podrobnější informace o zaměření jednotlivých výzev včetně předpokládaných výsledků daných oblastí podpory jsou uvedeny v příloze a také zde: https://www.mzcr.cz/predbezne-oznameni-pripravovanych-vyzev-do-malych-grantovych-schemat-c-1-a-2/

V rámci malých grantových schémat bude rovněž vyhlášena výzva MGS č. 3 zaměřená na oblast podpory pacientů a pacientských organizací. Předběžné oznámení k této oblasti bude zveřejněno v průběhu měsíce září.