14. zasedání Pacientské rady

 17. 9. 2020, publikováno: 18. 9. 2020  

Dne 17. září 2020 se konalo čtrnácté zasedání Pacientské rady. Zasedání proběhlo on-line, pozvání na zasedání přijala JUDr. Vladimíra Těšitelová a Ing. Martin Zeman, kromě jiného se diskutovalo i o elektronizaci zdravotnictví.


V úvodním příspěvku Mgr. Anna Konopásková, z oddělení podpory práv pacientů MZ seznámila členy Pacientské rady s materiály, které definují způsoby ochrany vybraných skupin osob v době pandemie COVID-19. Dále Mgr. Konopásková informovala o legislativní činnosti, které se Ministerstvo zdravotnictví aktuálně věnuje, vyzdvihla důležitost novely zák. č. 372/2011 Sb. o Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  

Tajemnice Pacientské rady Ing. Monika Poliaková z oddělení podpory práv pacientů MZ upozornila na vydání Národní strategie očkování proti nemoci covid-19, také na možnost vznášení připomínek k tomuto materiálu vydanému Ministerstvem zdravotnictví ČR (do 21. září,  strategieockovani@mzcr.cz) https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-narodni-strategii-ockovani-proti-nemoci-covid-19/. Dalším diskutovaným tématem bylo očkování proti chřipce, dostupnost vakcíny proti chřipce, podmínky úhrady a další související informace.

O udržitelnosti činnosti pacientských organizací v ČR se debatovalo 25. srpna v Senátu parlamentu ČR, tuto akci a informace na ní prezentované přiblížil Vlastimil Milata z pacientské organizace Diaktiv Czech Republic.

Další část programu byla věnovaná Elektronizaci zdravotnictví. Ing. Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví MZ představil projekty, na kterých se v této perspektivní oblasti Ministerstvo zdravotnictví ČR podílí a do kterých se aktivně zapojuje. V následující části JUDr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele ÚZIS seznámila účastníky setkání se zákony o elektronizaci, vysvětlila hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci, představila rovněž koncepci elektronického zdravotnictví z časového hlediska. Živá diskuze se týkala možností, jakým způsobem se zástupci pacientů můžou do této problematiky zapojit.

Prezentace_JUDr. V Těšitelová ( 213 kB)

Prezentace_Ing. M. Zeman ( 386 kB)

Zápis_zasedání Pacientaské rady_17.9. ( 289 kB)

Fotogalerie