První vzdělávací akce Pacientského hubu – Negrantový fundraising

 26. 11. 2021, publikováno: 23. 11. 2020  

Jménem Pacientského hubu Vás zveme na jeho první vzdělávací akci Negrantový fundraising. Z výsledků vyplněných dotazníků vyplynulo, že právě fundraising je pro chod pacientské organizace zcela nepostradatelný.


Workshop se koná ve čtvrtek 26. listopadu od 17.30 do 20.00 hodin online, pomocí nástroje Microsoft Teams. Tématem Vás provede zkušený fundraiser, lektor Jan Gregor.

Lektor Vám vysvětlí, co vlastně individuální fundraising je, jak ho efektivně rozvinout a jak dosáhnout výsledků. V průběhu workshopu se budou sdílet nejlepší praxe ve fundraisingových kampaních a nástrojích, které se Vám pro řízení vztahů s dárci budou hodit. 

Díky workshopu získáte:

 

Medailonek o lektorovi: 

Jan Gregor se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimoto pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou: sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networking a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnuje rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Honzovo srdce bije pro fundraising a filantropii více jak 14 let. 

 

Registrace na workshop

Pro registraci je potřeba vyplnit krátký formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqIcUZxzoMXJQ8jvZ7bxzFMc-WYMCyEQPL6YBeaW_8IwQwSg/viewform

Díky vyplněnému formuláři si bude moci lektor zmapovat Vaši situaci a připraví se na Vaše dotazy.

Registrace je možná do 23. listopadu (včetně).