15. zasedání Pacientské rady

 8. 12. 2020, publikováno: 10. 12. 2020  

Dne 8. prosince 2020 se uskutečnilo patnácté, letos poslední zasedání Pacientské rady. Zasedání proběhlo opět on-line, pozvání na zasedání přijal JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo. Diskutovalo se o návrhu na zřízení pracovní skupiny Pacientské rady pro elektronizaci zdravotnictví, o aktuálním dění v legislativě a v neposlední řadě i o tématu vakcinace proti onemocnění Covid-19. 


 V prvním příspěvku přednesla místopředsedkyně Pacientské rady Edita Müllerová (Revma Liga ČR) návrh na zřízení pracovní skupiny Pacientské rady pro elektronizaci zdravotnictví. Po seznámení s návrhem proběhlo hlasování o návrhu, který byl jednohlasně přijatý. Vedoucí nové pracovní skupiny byla zvolena Edita Müllerová.

PR manažerka Pacientského hubu Thuy Truong představila novinky v projektu Pacientský hub i realizační tým lidí, kteří za projektem stojí. Představila také již částečně vybavené fyzické i digitální prostředí Pacientského hubu. Informovala o připravovaném webovém portálu www.pacientskyhub.cz a profilu na sociálních sítích  www.facebook.com/pacientskyhub.

V následujícím příspěvku informoval JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo o vývoji na poli legislativy, zejména v rámci novely zákona č. 372/2001 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb. JUDr. Radek Policar dále informoval o připravované strategii vakcinace, na které ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s lékařskými odborníky, se zástupci výrobců vakcín a dalšími subjekty. Ministerstvo zdravotnictví připravuje komunikační kampaň na podporu očkování.

Fotogalerie