Informace o očkování pro chronicky nemocné osoby

publikováno: 20. 1. 2021  

V tomto článku naleznete informace o očkování proti covidu-19 určené především chronicky nemocným lidem. Postupně budeme do tohoto textu přidávat další informace a aktualizovat stávající. 


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

1. PROČ OČKUJEME 

Očkování osob je nejefektivnějším způsobem zastavení šíření pandemie nemoci covid-19. Některé nemoci byly očkováním dokonce úplně vymýceny. 

Díky společnému úsilí velkého množství výzkumných týmů světa se ve velice rychlé době, aniž by se přeskočilo jakékoliv ze stádií výzkumu a testování, podařilo vyvinout očkovací látky proti nemoci covid-19. Nyní je nutné, co nejrychleji naočkovat co nejvyšší počet obyvatel České republiky, aby se snížil počet závažných případů průběhu nemoci covid-19 a s tím spojená zátěž na zdravotnický systém. 

Očkováním se nemoci covid-19 pravděpodobně nezbavíme. Naopak se předpokládá, že díky očkování se tato nemoc stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se bude moci vrátit do standardního stavu bez probíhající pandemie a začít postupně pracovat na nápravě škod touto pandemií způsobených. 

V tom nám pomůže právě kolektivní imunizace společnosti prostřednictvím dostatečného proočkování obyvatelstva. Abychom toho dosáhli je potřebné proočkovat 65–70 % populace. Z toho důvodu Vás prosíme, pokud jste k tomu zdravotně způsobilý/á, abyste očkování podstoupil/a co nejdříve. Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou. Očkování nám pomůže se vrátit k běžnému životu.

 

2. KDO A KDE BUDE OČKOVÁN? 

Kdo se očkuje:

Očkování osob starších 70 let

Osoby starší 70 let se očkují:

 1. v očkovacím místě

Nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, neregistrujte se v centrálním rezervačním systému, ale kontaktuje svého praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování.

Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech, je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

 1. u praktického lékaře

Očkování osob s chronickým onemocněním

Osoby s chronickým onemocněním se očkují:

 1. na specializovaném pracovišti
 1. u praktického lékaře

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Kdy budou moci být očkovány děti do 16 let? 

Očkovací látka Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech je registrována pro použití pouze pro osoby starší 16 let. Očkovacími látkami od společnosti Moderna a AstraZeneca je možné očkovat pouze dospělé. Bezpečnost a účinnost látky nebyla u dětí mladších 16 let dosud stanovena. Osoby mladší budou očkovány, až bude registrována očkovací látka pro použití u osob mladších.

3. ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE MOHU NECHAT OČKOVAT? 

Souhrny údajů o přípravku (Comirnaty, Moderna, AstraZeneca) vypracované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky obsahují kontraindikace a další obecná doporučení. Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího nebo očkujícího lékaře. 

V jakém zdravotním stavu bych měl/a být, abych mohl/a být očkován/a? 

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání očkovací látky odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení očkování. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 

Pokud jsem covid-19 již prodělal/a, kdy nejdříve se mohu nechat očkovat? 

Prodělaný covid-19 není kontraindikací očkování. Je doporučeno provést očkování přibližně po 90 dnech od příznakového průběhu covidu-19. Z dlouhodobého hlediska očkování přináší benefit a poskytuje časově delší ochranu proti covidu-19 než samotné prodělání nemoci. Jakékoli jiné očkování je možné zahájit nejdříve za 14 dnů po ukončení izolace pro covid-19 v případě příznakového průběhu a za 7 dnů v případě bezpříznakového průběhu. 

Je nutné se před očkováním nechat otestovat? 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covidem-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 

Kdo mi řekne, jaké jsou kontraindikace očkování? 

Kontraindikace by Vám měl sdělit očkující lékař, příp. Váš ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek očkovací látky. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. 

Z důvodu nedostatku údajů se má podávání látky v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se očkovací látky vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na rozmnožování. 

4. OBJEDNÁVÁNÍ SE K OČKOVÁNÍ 

Objednat se k očkování lze prostřednictvím: 

Jak se mohu přihlásit na očkování přes centrální rezervační systém? 

V rámci online registračního formuláře je nutné vyplnit základní údaje, preferované očkovací místo a případně informace o věku nebo povolání za účelem prioritizace. S provedením rezervace mohou pomoci zejména rodinní příslušníci, praktický lékař, sociální pracovníci nebo pracovníci informační linky 1221. 

Co mám dělat, když se nemohu dostavit do očkovacího místa? Bude mi poskytnut mobilní očkovací tým? 

Mobilní očkovací tým bude fungovat pouze pro zabezpečení očkování institucionalizovaných osob. Pokud se nemůžete dostavit do očkovacího místa, domluvte se se svým praktickým lékařem na jiné možnosti očkování, která bude v souladu s Metodickým pokynem. 

Jaká bude cena očkování? 

Očkování je bezplatné, protože je plně hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. 

Kde získám potvrzení o provedeném očkování?

Certifikát o očkování si lze vyzvednout přes očkovací portál.

5. OČKOVACÍ LÁTKY

Veškeré léčivé přípravky včetně očkovacích látek musí projít složitým a kontrolovaným vývojem tak, aby se zajistila jejich bezpečnost účinnost. Vývoj je zakončen registrací, po které je možné přípravek uvádět na trh. Samozřejmě i všechny registrované očkovací látky proti covidu-19 prošly, resp. projdou, všemi fázemi a jsou, resp. budou, dostatečně bezpečné a účinné. Sledování bezpečnosti a účinnosti probíhá i po uvedení látek na trh prostřednictvím tzv. farmakovigilance, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.  

V současné době je v EU registrována očkovací látka Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna a AstraZeneca. Dále se předpokládá, že budou registrovány očkovací látky od společností: CureVac, Johnson&Johnson (Jansen), Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. 

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými očkovacími látkami? 

V současnosti jsou ve vývoji čtyři různé typy očkovacích látek. 

Prvním typem jsou látky na bázi nukleové kyseliny mRNA. Do této kategorie spadají očkovací látky od konsorcia Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna a CureVac. Tento typ očkovací látky obsahuje nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly vytvářet část tzv. spike proteinu, který je jedinečný pro koronavir způsobující covid-19. Imunitní systém proti této pro tělo cizorodé látce následně vytvoří protilátky. Protože se vyrobí jen část spike proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti covidu-19, ale vyvolat komplexní imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před tímto onemocněním. V případě, že očkovaná osoba přijde do styku s koronavirem způsobujícím covid-19, její imunitní systém rozpozná spike protein na jeho obalu a rychle a efektivně na něj zaútočí pomocí protilátek.  

Pro více informací o očkovacích látkách typu mRNA doporučujeme dokument Státního zdravotního ústavu Základní údaje o mRNA covid-19 vakcíně nebo výzvu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ke zvládnutí současné epidemiologické situace s covid-19 a očkování

Druhým typem jsou očkovací látky od společností AstraZeneca a Johnson&Johnson (Jansen) využívající tzv. vektorovou technologii, při níž se na vektor – adenovir, připojí genetická informace z koronaviru. Tato kombinace vyvolá v těle očkované osoby imunitní odpověď proti koronaviru způsobujícímu covid-19.  

Dalším typem je očkovací látka  na bázi proteinů vyvíjená společností Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. Tato látka obsahuje fragmenty bílkoviny, která je pro virus jedinečná. Imunitní systém tuto jedinečnou bílkovinu rozpozná a vytvoří přirozenou obranu proti covidu-19. 

Posledním typem jsou celovirionové (atenuované) očkovací látky obsahující buď živé neškodné a nechoroboplodné mikroorganismy nebo usmrcené patogeny a nemohou se tedy po aplikaci látky množit v těle hostitele a tím mu způsobit onemocnění.  

Žádná z očkovacích látek nemůže způsobit covid-19 u očkované osoby. Všechny registrované očkovací látky jsou stejně účinné, pokud jde o jejich schopnost ochránit očkovaného před těžkým a smrtelným průběhem covid-19.

Bude se očkovat jednou nebo více dávkami? Pokud více dávkami, v jakých časových rozestupech? 

Aktuálně registrované očkovací látky je nutné očkovat dvěma dávkami. Termín očkování druhé dávky se dozvíte z centrálního registračního systému. Je velmi důležité, abyste podstoupil/a i očkování druhou dávkou, jinak Vás nemusí očkovací látka vůbec nebo dostatečně ochránit proti onemocnění.  

Druhou dávku je ideální podat 21. den u očkovací látky Comirnaty, 28. den u očkovací látky od společnosti Moderna a 12. týden u očkovací látky od společnosti AstraZeneca. 

Způsob očkování dalšími zatím neregistrovanými očkovacími látkami není zatím znám. 

Za jak dlouho je očkování účinné? 

V případě očkování očkovací látkou Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech je ochrana dostatečná až po 7 dnech od podání druhé dávky, tj. přibližně měsíc po první dávce očkování. U očkovací látky od společnosti Moderna až po 14 dnech od podání druhé dávky. Očkovací látka AstraZeneca by měla plně chránit po 15 dnech od druhé dávky. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. Informace o neregistrovaných očkovacích látkách nejsou zatím známy. 

Budeme přebírat informace o očkovaných ze zahraničí, kde se již očkuje? 

Mezinárodní spolupráce ohledně onemocnění covid-19 a očkování proti němu funguje a bude fungovat i nadále. V rámci farmakovigilance se u registrovaných očkovacích látek v České republice a Evropské unii sleduje a vyhodnocuje jejich bezpečnost a účinnost. 

Jak dlouho trvá ochrana před onemocněním? 

Doba ochrany poskytovaná očkováním zatím není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Nežádoucími účinky se rozumí odezva na očkovací látku, která je nepříznivá a nezamýšlená. 

Jaké mohou být nežádoucí účinky? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky registrovaných očkovacích látek byly u účastníků klinických studií pozorovány bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a odezněly během několika dní. Jsou způsobené žádanou reakcí imunitního systému na cizorodý prvek v těle. Více informací o nežádoucích účincích naleznete v souhrnech údajů o přípravku (Comirnaty, Moderna, AstraZeneca).

Co se stane, když budu mít z očkovací látky nežádoucí účinky? 

Nežádoucí účinky se u očkovacích látek mohou objevit jako u kteréhokoliv léčiva. Bezpečnost látek bude nadále sledována. V případě, že se u Vás objeví závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nahlaste ho Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zaslat pomocí tištěného nebo elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz

7. MATERIÁLY KE STAŽENÍ

8. ODKAZY NA DALŠÍ INFORMACE 

Covid portál 

Informace pacientských organizací: 

Informace odborných společností: 

Základní údaje o mRNA vakcíně: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Evropská agentura pro léčivé přípravky:

Aktuální informace o covid-19 - oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví: 

Další: