Mimořádné zasedání pacientské rady – leden 2021

 19. 1. 2021, publikováno: 19. 1. 2021  

Dne 19. ledna 2021 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k mimořádnému on-line zasedání.

Diskuze byla věnovaná vývoji epidemiologické situace a také materiálům, které popisují provedení kampaně očkování proti onemocnění covid-19.


Hlavním důvodem mimořádného zasedání Pacientské rady bylo upozornit na nejasnosti v komunikaci o očkování proti nemoci covid-19. Stěžejním dokumentem, o němž se na setkání diskutovalo, byl Metodický pokyn pro očkovací kampaň Plán provedení a jeho přílohy. Mgr. Jana Hlaváčová z oddělení podpory práv pacientů provedla účastníky setkání tímto dokumentem a upozornila na klíčové přílohy jak např. příloha o prioritizaci cílových skupin.

Z diskuze členů Pacientské rady vzešel návrh na Usnesení Pacientské rady, které by mělo obsahovat doporučení na úpravu a doplnění Metodického pokynu pro očkovací kampaň Plán provedení.

O návrhu Usnesení budou členové Pacientské rady v následujících dnech hlasovat.

Fotogalerie