Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče

 16. 1. 2021, publikováno: 16. 1. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu uspořádalo 16. ledna vzdělávací kurz na téma HTA.


Navazující, v pořadí již třetí kurz byl určený zástupcům pacientských organizací, absolventům předchozích ročníků vzdělávacího programu. Kurz  „Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče” byl tentokrát věnovaný zejména sběru dat a možnostem jejich využití. 

Sobotní dopoledne bylo věnované aktuálním legislativním otázkám, MUDr. Jana Skoupá přiblížila také systém měření kvality života a význam tohoto parametru v HTA. MUDr. Tomáš Doležal pohovořil o celospolečenském pohledu na onemocnění a s ním spojených ekonomických a sociálních dopadech na rodinu i celou společnost.

Odpolední část byla věnovaná praktickým návodům, přednášející MUDr. Doležal a MUDr. Skoupá radili, jak efektivně a metodicky správně organizovat sběry dat, jakých chyb se při organizování dotazníkových šetření v rámci pacientské organizace vyvarovat a jak získaná data správně využívat v jednáních s dalšími partnery.

 

Fotogalerie