Vítejte!

 

Navštívili jste lékaře a ten Vám sdělil, že máte závažné onemocnění nebo nějakou formu postižení? Jsou v podobné situaci Vaši blízcí?

Nejste v tom sami!

Pomoc a informace můžete hledat u těch, kteří prožívají či prožívali to, co nyní vy. Jsou to lidé, kteří tvoří pacientské organizace. Pacientské organizace poskytují důležité informace. Nabízí možnost mluvit s lidmi, kteří si prošli tím, co Vy. Mohou Vám zprostředkovat cenné rady pro co nejkvalitněji život prožitý s nemocí.

Ministerstvo zdravotnictví pro Vás připravilo portál, který shromažďuje informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace na jednom místě. 

Kontaktujte ty, kteří vědí, jaké to je.

V sekci Databáze pacientských organizací najdete seznam pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují pacienty a jejich blízké.

Aby byli pacienti zastoupeni také na systémové úrovni, jejich potřeby byly slyšeny a mohli se podílet na rozhodování ve zdravotnictví, ministerstvo je aktivně zapojuje do svých činností prostřednictvím Oddělení podpory práv pacientů. Hlavním orgánem spolupráce je Pacientská rada ministra zdravotnictví.

Více o našich aktivitách najdete v sekci Pro pacientské organizace.

Aktuality

Čtrnácté zasedání Pacientské rady

Čtrnácté zasedání Pacientské rady

 17. 9. 2020, publikováno: 18. 9. 2020  

Dne 17. září 2020 se konalo čtrnácté zasedání Pacientské rady. Zasedání proběhlo on-line, pozvání na zasedání přijala JUDr. Vladimíra Těšitelová a Ing. Martin Zeman, kromě jiného se diskutovalo i o elektronizaci zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat

publikováno: 11. 9. 2020  

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat č. 1 a 2 v rámci programu Zdraví podpořeného z EHP fondů 2014-2021.

Přečíst celý článek

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

publikováno: 10. 9. 2020  

! AKTUÁLNĚ !

Aktuálně je třeba sledovat jak plošná opatření, která jsou přijímána pro celou ČR, tak epidemiologickou situaci v místě, kde se aktuálně pohybujete – podle té totiž může dojít ke zpřísnění plošných opatření.

Přečíst celý článek

Souhrny k hodnotícím zprávám

Souhrny k hodnotícím zprávám

publikováno: 9. 9. 2020  

Souhrny k hodnotícím zprávám vytipovaných správních řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady jsou dostupné na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

Páté jednání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

 22. 7. 2020, publikováno: 30. 7. 2020  

Dne 22. 7. 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému pátému jednání.

Přečíst celý článek

Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2020

Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2020

publikováno: 17. 7. 2020  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2020.  

Přečíst celý článek

Páté setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Páté setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 25. 6. 2020, publikováno: 25. 6. 2020  

Dne 25. června 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro duševní onemocnění ke svému pátému jednání.

Hlavním bodem jednání byla diskuze o směřování a prioritách pracovní skupiny.

Přečíst celý článek

Pracovní setkání na téma „legislativní definice pacientské organizace“

Pracovní setkání na téma „legislativní definice pacientské organizace“

publikováno: 15. 6. 2020  

V pondělí 15. června se na půdě Ministerstva zdravotnictví (MZ) sešli zástupci pacientských organizací a dalších institucí a Oddělení podpory práv pacientů. Jednali zejména o legislativní definici pacientské organizace.

Přečíst celý článek

Třinácté zasedání Pacientské rady

Třinácté zasedání Pacientské rady

 4. 6. 2020, publikováno: 4. 6. 2020  

Dne 4. června 2020 se konalo třinácté zasedání Pacientské rady. Pozvání na zasedání přijal Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví a další hosté. Diskuze byla věnovaná dostupnosti zdravotní i sociální péče, aktuálním mimořádným opatřením MZ a jejich postupnému uvolňování.

Přečíst celý článek

Nadace OSF - grantové výzvy pro neziskové organizace

Nadace OSF - grantové výzvy pro neziskové organizace

publikováno: 21. 5. 2020  

Česká Nadace OSF vyhlašuje další výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy. 

Přečíst celý článek

Mimořádné zasedání Pacientské rady - květen 2020

Mimořádné zasedání Pacientské rady - květen 2020

 12. 5. 2020, publikováno: 12. 5. 2020  

Dne 12. května 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, mimořádnému on-line zasedání. Vývoj epidemiologické situace, mimořádná opatření a jejich postupné uvolňování. Těmto a dalším tématům bylo věnované setkání členů Pacientské rady a dalších partnerů.

Přečíst celý článek

Evropská komise - výzva pro projektové granty

Evropská komise - výzva pro projektové granty

publikováno: 30. 4. 2020  

Evropská komise vydala novou výzvu pro projektové granty pro veřejné a neziskové subjekty pro podporu osob se zdravotním postižením. 

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 23. 4. 2020, publikováno: 23. 4. 2020  

Dne 23. 4. 2020 se sešla Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému mimořádnému jednání.

Přečíst celý článek

Mimořádné zasedání Pacientské rady - duben 2020

Mimořádné zasedání Pacientské rady - duben 2020

 15. 4. 2020, publikováno: 15. 4. 2020  

Dne 15. dubna 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k mimořádnému, on-line zasedání. Hlavním tématem byla aktuální epidemiologická situace a s ní související otázky.

 

Přečíst celý článek

Dvanácté zasedání Pacientské rady

Dvanácté zasedání Pacientské rady

 3. 3. 2020, publikováno: 3. 3. 2020  

Dne 3. března 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, již dvanáctému zasedání. Na setkání se diskutovalo o problematice nedostupnosti léčiv na českém trhu. Dalším tématem bylo znění definice pacientské organizace.

Přečíst celý článek

Osmé zasedání Pacientské rady

Osmé zasedání Pacientské rady

 21. 3. 2019, 15:00  —  21. 3. 2019, 18:00, publikováno: 3. 4. 2019  

Dne 21.3.2019 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému osmému zasedání. V rámci programu zasedání zazněly informace o činnosti pracovních skupin Pacientské rady, dále informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách, diskutovalo se také o možnostech financování pacientských organizací. Jeden z bloků zasedání byl věnovaný představení Reformy primární péče

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 12. 2018, 16:00  —  11. 12. 2018, 18:00, publikováno: 28. 2. 2019  

Dne 11. 12. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 2. 8. 2018, 16:00  —  2. 8. 2018, 18:00, publikováno: 31. 1. 2019  

Dne 2. srpna. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

 1. 4. 2019  —  20. 10. 2018, publikováno: 31. 1. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu realizovalo ve dnech 18. – 20. 10. a 2. – 3. 11. 2018 vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 8. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Dne 8. 1. 2019 proběhlo jednání pracovní skupiny ke zdravotnickým prostředkům. Přítomno bylo 16 členů včetně vedoucích pracovní skupiny – paní Ředinové a paní Faltýnkové. Jako host byl přítomen JUDr. Král.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 10. 1. 2018, publikováno: 17. 1. 2019  

Pracovní skupina se sešla ke svému prvnímu jednání z důvodu potřeby práce na novele z. 48/1997 Sb.  o veřejném zdravotním pojištění.

Přečíst celý článek

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

 16. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Národní informační systém zdravotnických prostředků zveřejnil přehled často kladených dotazů ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Tento přehled je dostupný na adrese: https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.

Přečíst celý článek

Sedmé zasedání Pacientské rady

Sedmé zasedání Pacientské rady

 13. 12. 2018, publikováno: 10. 1. 2019  

Dne 13. 12. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému sedmému zasedání. V průběhu zasedání zazněly aktuální informace ze všech pracovních skupin Rady a členové přijali 2 nová usnesení. Oddělení podpory práv pacientů také informovalo zástupce pacientů o práci na udržitelném systému financování pacientských organizací.

Přečíst celý článek

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

 13. 12. 2018, 15:00  —  13. 12. 2018, 17:00, publikováno: 14. 12. 2018  

Letošní rok se nesl v duchu zapojování pacientů do procesů na Ministerstvu zdravotnictví. Na slavnostním setkání s pacientskými organizacemi, které se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce zástupci vedení ministerstva zhodnotili dosavadní spolupráci,  informovali o dalším vývoji a poděkovali za zapojení do prací na ministerstvu. 

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 12. 11. 2018, publikováno: 12. 11. 2018  

V pondělí 12. listopadu 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo již třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

 18. 10. 2018  —  3. 11. 2018, publikováno: 16. 10. 2018  

Ve čtvrtek  18. října začíná intenzivní vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky. 

Přečíst celý článek

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

 9. 10. 2018, publikováno: 15. 10. 2018  

V úterý 9. října proběhlo tradiční čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi. Zástupci pacientských organizací přivítal ministr Adam Vojtěch, který představil aktivity ministerstva v oblasti informování pacientů.

Přečíst celý článek

Šesté zasedání Pacientské rady

Šesté zasedání Pacientské rady

 12. 9. 2018, 15:00  —  12. 9. 2018, 18:45, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 12. 9. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému šestému zasedání. Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání konečné podoby Jednacího řádu pracovních skupin Pacientské rady. Dále proběhlo informování o činnosti Pacientské rady v uplynulém čtvrtletí, tedy o zapojení do vnitřních připomínkových řízení a o činnosti pracovních skupin Pacientské rady a pracovních skupin ministerstva, kde je Rada zastoupena svými zástupci.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 29. 8. 2018, 16:00  —  29. 8. 2018, 18:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 29. 8. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 23. 8. 2018, 15:00  —  23. 8. 2018, 17:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 23. 8. 2018 poprvé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 22. 8. 2018, 15:30  —  22. 8. 2018, 18:00, publikováno: 6. 9. 2018  

Ve středu 22. 8. 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavním cílem jednání bylo sdílení informací o aktuálních návrzích změn systému úhrad v oblasti inovativní léčby mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

 30. 8. 2018, publikováno: 30. 8. 2018  

Práce na novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravuje kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, se poprvé účastnili od samého počátku zástupci všech relevantních aktérů, včetně pacientů.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 21. 6. 2018, publikováno: 29. 6. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. První jednání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění se konalo 21.6.2018.

Přečíst celý článek

Páté zasedání Pacientské rady

Páté zasedání Pacientské rady

 16. 5. 2018, publikováno: 16. 5. 2018  

Pacientská rada, poradní orgán ministra zdravotnictví, se 16. května 2018 sešla již ke svému pátému zasedání. Náplní programu bylo zejména informování o aktivitách pracovních skupin Pacientské rady a diskuze a usnesení k předloženým dokumentům.

Přečíst celý článek

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

 10. 5. 2018, publikováno: 14. 5. 2018  

Ve čtvrtek 10. května na ministerstvu zdravotnictví proběhlo další z pravidelných setkání s pacientskými organizacemi. Oddělení podpory práv pacientů informovalo zejména o probíhajících aktivitách na ministerstvu, na kterých se podílejí zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 24. 4. 2018, publikováno: 26. 4. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro inovativní léčbu byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. Skupina poprvé jednala v pondělí 24. dubna 2018 a členové se zabývali zejména prioritami pacientů v oblasti inovativní léčby.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

 17. 4. 2018, publikováno: 20. 4. 2018  

V únoru 2018 byla zřízena Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí. Skupina poprvé jednala v úterý 17. dubna 2018 a zabývala se zejména prioritami pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.

Přečíst celý článek

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

 2. 3. 2018  —  4. 3. 2018, publikováno: 15. 3. 2018  

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo výjezdní zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

 15. 1. 2018, publikováno: 15. 1. 2018  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 15. ledna setkal se zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich podněty směrem k ministerstvu. Zároveň ocenil aktivity Pacientské rady a její aktivní zapojení do připomínkových řízení klíčových legislativních návrhů.

Přečíst celý článek

Druhé zasedání Pacientské rady

Druhé zasedání Pacientské rady

 5. 12. 2017, publikováno: 11. 12. 2017  

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se 5. prosince 2017 sešla na svém druhém zasedání. Tento stálý poradní orgán ministra zdravotnictví zprostředkovává podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření.

Přečíst celý článek

Setkání s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi

 8. 11. 2017, publikováno: 13. 11. 2017  

V úterý 8. listopadu 2017 proběhlo na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR další z pravidelných čtvrtletních setkání se zástupci pacientských organizací. Pacientské organizace přivítal ministr Miloslav Ludvík a náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Přečíst celý článek

» Archiv