Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 29. 8. 2018, 16:00  —  29. 8. 2018, 18:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 29. 8. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí.


Nejprve Jitka Reineltová shrnula schválené priority a dále informovala skupinu o jednáních mezirezortní pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí. Skupina pak projednávala, které vybrané priority z širokého výčtu si zvolí pro svou další, podrobnější práci v následujícím půlroce. Po živé debatě byly vybrány tyto tři oblasti: posudkové lékařství a příspěvek na péči, dlouhodobá péče a neformální pečovatelé. Výstupy z práce na těchto prioritách budou podnětem pro jednání mezirezortní pracovní skupiny. Následovaly prezentace na téma dlouhodobá péče a neformální pečovatelé.

Fotogalerie