Páté jednání pracovní skupiny pro inovativní léčbu

 30. 7. 2019  —  17. 7. 2019, publikováno: 31. 7. 2019  

Ve středu 17. července 2019 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Projednávána byla dvě témata, která navazovala na předchozí setkání pracovní skupiny v dubnu.


Po úvodním slovu vedoucí pracovní skupiny Anny Arellanesové vystoupil náměstek ministra Filip Vrubel a poskytl aktuální informace z procesu vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který se zaměřuje zejména na vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhým bodem jednání byla problematika společného hodnocení zdravotnických technologií (joint HTA) na úrovni EU a diskuse konkrétních možností zapojení pacientů do konkrétních procesů společného hodnocení zdravotnických technologií v rámci aktuálního znění Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU. Prezentaci a zápis z jednání naleznete níže.