Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

Další formou zapojení zástupců pacientů je jejich členství v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách. Jedná se nejčastěji o skupiny, kde je žádoucí členství všech stakeholderů ve zdravotnictví. Mezi zástupci ministerstev, SÚKLu, pojišťoven, odborných společností, lékařů, komerčních subjektů je tedy i zástupce pacientů, který hájí jejich zájmy a přináší pohled uživatele péče na danou otázku.“

V současnosti jsou členové Pacientské rady zapojeni do 14 pracovních skupin, poradních orgánů a odborných komisí. Jejich seznam a zástupce jsou uvedeny v tabulce níže. Informace o činnosti jednotlivých orgánů lze nalézt na Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí ministerstva zdravotnictví ppo.mzcr.cz.

Poradní orgán, pracovní skupina, odborná komise
Zástupce Pacientské rady 
Poznámka
Garanční komise pro klinicky doporučené postupy Vlastimil Milata  

Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění

Simona Zábranská ppo.mzcr.cz

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Marie Ředinová,

Zdeňka Faltýnková

ppo.mzcr.cz

Meziresortní pracovní skupina k řešení problematiky sociálně-zdravotního pomezí

Jitka Reineltová ppo.mzcr.cz

Pracovní skupina pro revizi systému cen a úhrad léčivých přípravků

Anna Arellanesová,

Edita Müllerová (do 01/2021)

 

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Zdeňka Faltýnková,

Jitka Reineltová

ppo.mzcr.cz

Pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a

dalšími poruchami řízení pohybu

Romana Skála-Rosenbaum ppo.mzcr.cz

Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

stálá zástupkyně Edita Müllerová (do 01/2021), střídání dalších členů Rady

ppo.mzcr.cz

Pracovní skupina pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb

Edita Müllerová (do 01/2021)

Simona Zábranská

ppo.mzcr.cz
OECD working group on patient-reported experience of safety Anna Arellanesová   
Pracovní skupina k problematice péče o pacienty s nařízených ochranným léčením Barbora Lacinová  
Meziresortní Koordinační PS Nár. programu řešení problematiky HIV/AIDS zástupce bude ustanoven   
Pracovní skupina pro dětskou a dorostovou psychiatrii Marie Salomonová, Alena Müllerová  
Pracovní skupina pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé zdravotní péče

Jitka Pelikánová, propojení s pracovní

skupinou Pacientské rady

 
Pracovní skupina k revizi zákonů o zdravotních pojišťovnách zástupci Rady se střídají neformální 
Pracovní skupina k zakotvení procesu rozhodování revizních lékařů pojišťoven, nárok pacienta zástupci Rady se střídají neformální