Pracovní skupina pro celiakii

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro celiakii byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 16. května 2018. Vedoucí pracovní skupiny je Dalibor Ježorek (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.), který v Pacientské radě zastupuje osoby s celiakií.

Pracovní skupina se zabývá zejména zlepšením možností osob s celiakií, glutenová enteropatií, malabsorpčním syndromem, Duhringovou herpetiformní dermatitidou a alergií na lepek s důrazem na diagnostikování nepoznaných celiaků. 

Schválené priority pracovní skupiny a aktuality z jednotlivých jednání naleznete v pravém bloku.