První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 23. 8. 2018, 15:00  —  23. 8. 2018, 17:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 23. 8. 2018 poprvé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.


Setkání se zúčastnili zástupci šesti pacientských organizací pro celiakii napříč téměř celou ČR. Skupině se podařil naplnit hlavní cíl setkání, kterým bylo zformulovat a shodnout se na prioritách pracovní skupiny. Nadto byla projednávána potřeba zastřešení jednou sjednocující organizací. Zmíněn byl také blížící se zářijový seminář v Poslanecké sněmovně o dietním stravování ve školách.

Fotogalerie