Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 6. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V úterý 11. 6. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii.


Prvním bodem programu bylo téma školního stravování, diskutovalo se o možnostech zavedení speciálního stravování ve školních jídelnách a zkušenostech z praxe. Další body programu byly věnovány problematice finanční kompenzace bezlepkové stravy pro dospělé a děti a problematice příspěvku na péči o dítě s celiakií.

Zápis z jednání je přiložen níže.