Pracovní skupina pro eHealth

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro eHealth (elektronizace zdravotnictví a telemedicína) byla zřízena usnesením č. 24 Pacientské rady dne 8. prosince 2020. 

Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena paní Edita Müllerová (Revma Liga Česká republika) a jako zpravodaj pracovní skupiny pro účely informování Pacientské rady pan Vlastimil Milata (Diaktiv Czech Republic), který je předsedou Pacientské rady, ve které zastupuje osoby s diabetem. 

Vedoucí pracovní skupiny zastupuje pacienty rovněž v pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu

Základní dokumenty pracovní skupiny