Pracovní skupina pro inovativní léčbu

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro inovativní léčbu byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 5. února 2018. Vedoucí pracovní skupiny je Anna Arellanesová (Česká asociace pro vzácná onemocnění), která v Pacientské radě zastupuje pacienty se vzácnými onemocněními.

Pracovní skupina se zabývá zejména systémovým návrhem přístupu k inovativní léčbě v České republice. Zastupuje pacienty v oblasti přípravy nové legislativní úpravy.

Zástupkyně pracovní skupiny pro inovativní léčbu také z pověření předsednictva Pacientské rady zastupují pacienty v Pracovní skupině ministerstva zdravotnictví pro revizi systému cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Schválené priority pracovní skupiny a aktuality z jednotlivých jednání naleznete v pravém bloku.