Pracovní skupina pro systémové financování pacientských organizací

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro systémové financování pacientských organizací byla zřízena 13. července 2022.

Vedoucím pracovní skupiny je Vlastimil Milata (Diaktiv Czech Republic), který je předsedou Pacientské rady.