Pracovní skupina pro zdravotně sociální pomezí

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně-sociální pomezí byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 5. února 2018. Vedoucí pracovní skupiny je Jitka Reineltová (Parent Project), která v Pacientské radě zastupuje pacienty s nervosvalovými onemocněními, zástupkyní vedoucí je Šárka Slavíková (Amelie, z.s.) zastupující pacienty pro psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým.

Pracovní skupina se zabývá zejména problematikou příspěvků na péči, dostupností pomůcek, dostupností sociálně-zdravotních služeb či centrovou péčí z pohledu pacientů.

Zástupkyně pracovní skupiny pro zdravotně-sociální pomezí také z pověření předsednictva Pacientské rady zastupují pacienty v Meziresortní pracovní skupině k zdravotně-sociálnímu pomezí.

Schválené priority pracovní skupiny a aktuality z jednotlivých jednání naleznete v pravém bloku.