Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotnické prostředky byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 5. prosince 2017. Vedoucí pracovní skupiny je Marie Ředinová (České ILCO), která v Pacientské radě zastupuje stomocké pacienty, zástupkyní vědoucí je Zdeňka Faltýnková (Česká asociace paraplegiků), která v Pacientské radě zastupuje paraplegické pacienty.

Pracovní skupina se zabývá úhradou a kategorizací zdravotnických prostředků na poukaz z pohledu pacientů.

Zástupkyně pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky také z pověření předsednictva Pacientské rady zastupují pacienty v Pracovní skupině ministerstva zdravotnictví ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků na poukaz.

Aktuality z jednotlivých jednání naleznete v pravém bloku.