Pracovní skupina pro dostupnost péče a úhrady

Pracovní skupina pro dostupnost péče a kvality, nahradila pracovní skupiny pro inovativní léčbu, která splnila všechny své cíle.

Vedoucí pracovní skupiny zůstává Anna Arellanesová a zastupujícím vedoucího je Simona Zábranská. 

Složení členů pracovní skupiny pro dostupnost péče a kvality zůstává stejné, ale je možné se do této pracovní skupiny přihlásit zasláním mailu na adresu: propacienty@mzcr.cz

Priority pracovní skupiny jsou:

  1. Zlepšení dostupnosti zdravotních služeb, péče a léčivých přípravků,
  2. Poskytování kvalitní péče dle nejnovějších poznatků v daném oboru – nutnost vytvoření standardů péče,
  3. Snadnější přístup k inovacím s nutností HTA – sledování nové legislativy pro ORPHANY, léčebné postupy a zapojení pacientů do všech procesů HTA.
Základní dokumenty pracovní skupiny
  • Návrh na zřízení pracovní skupiny ( 173 kB)
  • Usnesení o zřízení pracovní skupiny ( 127 kB)
  • Usnesení č. 29 Priority pracovní skupiny ( 191 kB)
Jednání pracovní skupiny