První jednání Pracovní skupiny pro dostupnost péče a úhrady

 10. 5. 2023, publikováno: 31. 10. 2023  

Dne 10. května 2023 se uskutečnolo první jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro dostupnost péče a úhrady.


Pracovní skupina Pacientské rady pro Inovativní léčbu, byla dne 8. 12. 2022 přejmenována na pracovní skupinu Pacientské rady pro dostupnost péče a úhrady. První jednání se zabývalo stanovením cílů a priorit, které následně byli členy odhlasovány.

Nové priority pracovní skupiny jsou:

  • Zlepšení dostupnosti zdravotních služeb, péče a léčivých přípravků,
  • Poskytování kvalitní péče dle nejnovějších poznatků v daném oboru – nutnost vytvoření standardů péče,
  • Snadnější přístup k inovacím s nutností HTA – sledování nové legislativy pro ORPHANY, léčebné postupy a zapojení pacientů do všech procesů HTA.

Zápis z jednání( 155 kB)

Prezentace z jednání( 203 kB)

Základní dokumenty pracovní skupiny
  • Návrh na zřízení pracovní skupiny ( 173 kB)
  • Usnesení o zřízení pracovní skupiny ( 127 kB)
  • Usnesení č. 29 Priority pracovní skupiny ( 191 kB)
Jednání pracovní skupiny