Pracovní skupina pro práva pacientů

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro práva pacientů byla zřízena 5. září 2023.

Vedoucím pracovní skupiny je Šárka Slavíková (Amelia, z.s), která je členkou Pacientské rady.

Navrhovaná témata pro novou pracovní skupinu jsou:

  • Řešení individuálních práv pacientů,
  • spolupráce a komunikace zaměřena na pomoc zvlášť zranitelným skupinám osob,
  • přítomnost zákonného zástupce u nezletilých pacientů,
  • spolutvorba a zpětná vazba na projekty zaměřené na pacientskou veřejnost apod