Intenzivní vzdělávací kurz HTA I. Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky

 2. 2. 2023, publikováno: 2. 2. 2023  

Ve dnech 2 – 4. 2. 2023 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve spolupráci s AIPF (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) školení na téma zapojení pacientů do procesu HTA (Health Technology Assessment).

 


Intenzivní tří denní kurz byl úvodem do tématu systému úhrad zdravotní péče a hodnocení zdravotnických technologií HTA. Představeny byly různé způsoby zapojení pacientů do rozhodovacích a hodnotících procesů v oblasti úhrad zdravotní péče, zejména v oblasti lékové politiky. 

Přednášejícími byli:

  • MUDr. Tomáš Doležal, PhD. – ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
  • Ing. Jan Michálek – ředitel odboru přímo řízených organizací na Ministerstvu zdravotnictví
  • MUDr. Jana Skoupá – předsedkyně České farmakoekonomické společnosti