Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

 1. 4. 2019  —  20. 10. 2018, publikováno: 31. 1. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu realizovalo ve dnech 18. – 20. 10. a 2. – 3. 11. 2018 vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.


Intenzivní pětidenní kurz byl úvodem do tématu systému úhrad zdravotní péče a hodnocení zdravotnických technologií (Health technology assessment – HTA). Představeny byly různé způsoby zapojení pacientů do rozhodovacích a hodnotících procesů v oblasti úhrad zdravotní péče, zejména v oblasti lékové politiky. Přednášky obsahovaly jak teoretické poznatky, tak konkrétní příklady ze zahraničí. Zejména na příkladu Velké Británie bylo prostřednictvím expertky na HTA paní Karen Facey, Ph.D prezentováno, jak je možné zahrnout znalosti, zkušenosti, potřeby a preference pacientů do procesu hodnocení zdravotnických technologií. Vzdělávacího kurzu se účastnilo 19 zástupců pacientských organizací.

 

Fotogalerie