Intenzivní vzdělávací kurz „Zapojení pacientů do procesů hodnocení zdravotnických technologií – HTA II.“

 5. 4. 2019, 9:00  —  6. 4. 2019, 17:00, publikováno: 11. 4. 2019  

Ve dnech 5. -6. dubna uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu vzdělávací kurz pro zástupce pacientských organizací. Tento navazující kurz byl zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.


Dvoudenní intenzivní kurz byl navazujícím kurzem na úvodní, v loňském roce konaný kurz.

V rámci prvního bloku přednášek doc. MUDr. Regina Demlová, přednostka Farmakologického ústavu v Brně, zprostředkovala účastníkům základní vhled do oblasti klinického hodnocení léčiv. Doc. MUDr. Demlová vysvětlila základní pojmy a přiblížila postupy a metody používané v klinických studiích. Účastníci se seznámili s možnostmi realizace klinických studií i s možnostmi využití výsledků klinických hodnocení v praxi. 

Odpolední blok prvního dne byl věnovaný oblasti financování českého zdravotnického systému. O systému úhrad veřejného zdravotního pojištění, o vztahu mezi pacienty, pojišťovnami a sítí poskytovatelů pohovořil Mgr. Tomáš Troch, vedoucí oddělení úhradových mechanismů z odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví. Mgr. Troch v rámci své přednášky vysvětlil úhradové mechanizmy, přiblížil principy stanovování úhrad. Účastníci kurzu se na praktických příkladech seznámili s pojmy jako výkonová úhrada, kapitační platba, systém DRG apod.

Sobotní, dopolední část kurzu věnovanou základům farmakoekonomie vedla MUDr. Jana Skoupá, MBA, členka výboru České farmakoekonomické společnosti.   

Odpolední blok byl zaměřený na problematiku úhrad léčivých přípravků s tzv. vyšší prevalencí. Specifika těchto skupin léčiv a jejich úhrad demonstrovala MUDr. Skoupá na konkrétních léčivých přípravcích a reálných situacích v praxi. Přednáška přiblížila zástupcům pacientských organizací  konkrétní příklady výpočtů nákladové efektivity léčivých přípravků. Diskutovalo se i o systémech sdíleného rizika mezi výrobcem léčivého přípravku a regulátorem, o dopadech na ekonomiku ČR a mnohých dalších specifikách léčby některých onemocnění.

Z intenzivního dvoudenního vzdělávacího kurzu si účastníci odnesli velké množství nových informací a poznatků přínosných pro další aktivity v rámci jejich pacientských organizací.

Fotogalerie